Vormenbouw, modellen en matrijzen

Belangrijke aspecten bij het ontwerp:
Volledige modellering in CAD
Aanbrengen van modeldeling, lossing, opstellingen, enz.
Ontwerpen van modellen en matrijzen gericht op het uiteindelijke fabricage-proces

VMM

Ontwerp vacuümmatrijs (2 producten gecombineerd)

Slide

Gieterijmodel met separatie-vlak en zandkernen